فن بیان و صداسازی

 عامل مهم دیگر که برای جذب مخاطب و تفهیم محتوا بسیار مؤثر است،
فن بیان با به هم آمیختن صداسازی است.

توسعه فردی

توسعه فردی شامل پرورش مهارت‌هایی است که به افراد کمک می‌کند تا در جهت شکوفایی و رسیدن به حداکثر توانمندی‌های خود برنامه‌ریزی کنند و قدم‌های عملی بردارند.

ساختن ارتباط موثر

ارتباط موثر، رابطه‌ای است که در آن، طرف مقابل پیام شما را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک کند.

وب سایت رسمی مریم مبارکی

درباره من

من مریم مبارکی هستم.
مربی و مدرس توسعه‌ی فردی و مهارت‌های ارتباطی.
به شما کمک می‌کنم که با به دست آوردن اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های کلامی، در زندگی و شغل‌تون فرد تاثیرگذارتری باشید.

پخش ویدیو

اینجا بهت کمک می‌کنیم تا شخص بهتری باشی | شخصی جذاب و کاریزماتیک​

دیدگاه شرکت کنندگان

آنها چه می گویند؟

مقالات آموزشی

سخنرانی انگیزشی چیست؟

هوش هیجانی پایین چه نشانه هایی دارد؟

خجالت چیست؟